Eusource International Co. Ltd.
Guangzhou, Shanghai, Beijing
806 Gaoyage, No. 152 Linhe Zhong Road
510610 Guangzhou
China

Links
http://weleda.tmall.hk